Вс, 20.09.2020, 07:17
Главная » Статьи » Материалы международной юридической компании Oleg gajduchok and Company LLC

НКЦБФР утвердила Положение об осуществлении депозитарной деятельности
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
Рішення 
"Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності" 
від 23.04.2013 N 735 

НКЦПФР рішенням від 23.04.2013 N 735 затвердила Положення про провадження депозитарної діяльності, яке визначає порядок провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами з надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, вимоги до порядку відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, порядку проведення операцій на рахунках у цінних паперах та їх видів, порядку зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх обліку та зберігання, а також списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням, порядку внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, стосовно всього випуску цінних паперів, стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів тощо, вимоги до діяльності учасників депозитарної системи та взаємовідносин між ними, вимоги до порядку складання реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі порядку взаємодії депозитарних установ з Центральним депозитарієм щодо складання реєстру, вимоги до змісту внутрішніх документів професійних учасників депозитарної системи України та інші вимоги, встановлення яких належить до компетенції НКЦПФР відповідно до Закону "Про депозитарну систему України". 

Зокрема, передбачено, що Центральний депозитарій, депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів . 

Учасникам депозитарної системи України заборонено здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів (крім фінансових векселів) та заставних. 

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 червня 2013 р. за N 1084/23616 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абз. 2 п. 42 гл. 1 розд. V Положення, який набирає чинності з 1 січня 2014 року. 
Категория: Материалы международной юридической компании Oleg gajduchok and Company LLC | Добавил: Bryancev (12.07.2013) | Автор: Олег Гайдучок
Просмотров: 561 | Теги: Рішення Про затвердження Положення